Presentació

Teresa García Muñoz

Directora general d’Emprenedoria i Cooperativisme

Per tindre influència global s’ha d’actuar localment. Els Ajuntaments i Entitats Locals són les administracions més properes a la ciutadania. D’igual manera les Entitats i Empreses de l’Economia Social, també són les organitzacions, que amb base democràtica, posen en el centre de la seua activitat a les persones i les seues necessitats.

L’Economia Social, en 2021 ha generat, segons dades de CIRIEC, uns ingressos monetaris pròxims a 14.000 milions d’euros, el que suposa un 12,6% del PIB del territori valencià. Ocupa a 172.000 persones, un 8,2% del total de treballadors i treballadores de la Comunitat Valenciana. Les 2.611 cooperatives valencianes, suposen el 88% de les entitats de l’Economia Social de Mercat, les quals han generat ingressos per valor de quasi 8.000 milions d’euros, un 7,1% del PIB, i més de 59.000 llocs de treball directes.

Aquestes xifres, que aporten més en termes de benestar pels intangibles que generen (ocupació de qualitat, acció social i cura de l’entorn) que pel seu pes econòmic, són també la base que justifica que l’Administració social tinga un sector amb el qual teixir aliances en els reptes comuns que enfronten els nostres municipis.

Les sinèrgies entre l’Administració Local i l’Economia social deuen, sense dubte potenciar-se al llarg dels 548 municipis de la Comunitat Valenciana, donat que en molts casos, encara no hi ha un coneixement del potencial de col·laboració entre els mateixos i el potencial que te aquest sector per amplificar l’abast de les polítiques públiques.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les Diputacions, són col·laboradors necessaris per difondre aquest model que la pròpia Constitució Espanyola recull en el seu article 12.

I és amb aquesta intenció que naix la Xarxa de Municipis per l’Economia Social, com un espai de trobada dels diferents pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana per compartir, fomentar i posar en valor les accions o polítiques públiques, que a nivell local es realitzen en aquesta matèria.

L’Administració Local, és en molts municipis de la Comunitat Valenciana, sobretot, els més afectats pel fenomen del despoblament, el gran motor dels mateixos junt amb les Cooperatives en l’àmbit rural. La necessària col·laboració entre unes i altres, és també una de les eines bàsiques per superar els reptes de l’entorn rural.

L’Economia Social, pot i deu ser un soci preferent també de l’Administració Local en l’àmbit urbà com a motor de superació de les desigualtats i reptes climàtics que enfronten les ciutats en el nostre territori.

És per això que aquesta Xarxa vol generar coneixement compartit entre entitats per poder avançar en un model econòmic més social, més respectuós amb l’entorn i més democràtic, on la pròpia economia genere comunitats i barris més equilibrats i sostenibles.

Tamara Martínez López

VICESECRETÀRIA DE L’FVMP

Des de la FVMP posem en marxa un nou marc de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, en aquest cas en el marc de la emprenedoria i el cooperativisme. Un territori on els ajuntaments valencians esdevenen peces claus per a aconseguir els objectius marcats a l’Agenda 2030 i el Pacte Verd Europeu. En aquest àmbits, s’ha establert la necessitat de la innovació social en l’Estratègia de Desenvolupament Intel·ligent, on es precisa del suport públic a serveis especialitzats per fomentant l’emprenedoria sostenible. I, evidentment, l’administració local juga un paper clau en aquesta situació. Però al mateix temps, parlem també d’una aposta per a facilitar la cohesió territorial i la democratització de l’accés a l’emprenedoria del nostre territori.

Així doncs, des de la FVMP tornem a apostar per la col·laboració amb el govern valencià com una eina fonamental per a portar endavant accions i iniciatives que beneficien a les entitats locals de les nostres comarques. Així doncs, les entitats locals esdevenen clau en agents per a contribuir a l’economia social. Una aliança entre iniciativa pública i societat civil pot propiciar noves fórmules d’explotació dels recursos endògens existents en els nostres territoris. L’objectiu, per tant, és oferir noves oportunitats a la població dels nostres territoris per a que totes les mesures vagen encaminades a propiciar la incorporació al mercat laboral de nous emprenedors o el reciclatge dels existents a través en l’ entorn de l’ Economia Social.

Vols formar part?

Descarrega el model d’adhesió a la Xarxa Valenciana de Municipis per l’Economia Social.